İş Sağlığı ve Güvenliği

Sezin Turizm ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde Sıfır Tolerans, Önce İş Güvenliği ve Proaktif İSG uygulamaları ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ‘nın temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

  • Tüm faaliyetlerimizde risk değerlendirmesi yapılması, önceden tespit edilen sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
  • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
  • Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturulması ve performansını sürekli iyileştirmek için metotların geliştirilmesi, hedefler ve yönetim programlarının oluşturulması,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşımla gerekli önlemleri alarak verimliliğimizin arttırılması ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.
TOP