Çevre Politikası

Sezin Turizm tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerinin dikkate alınması, zararların önlenmesi ve kontrolü için Çevre Yönetim Sistemini de kapsayan entegre bir yönetim sistemi kurmuştur.

  • Ulusal çevre mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,
  • Önemli çevresel boyutu olan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmeyi,
  • Atıkları kaynağında azaltmayı ve kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,
  • Çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermeyi,
  • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmeyi,
  • Çevre Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmekteyiz.
TOP